„Hospodin s tebou, udatný hrdino.“ Soudců 6:12, ČSP

Jeden příběh vypráví, jak nějaký člověk vložil orlí vejce do kurníku ke slepicím na dvorku. Mladý orel se vylíhl a vyrostl s kuřaty. Celý svůj život dělal to, co dělala kuřata. Hledal v hlíně semínka a hmyz, kvokal a kdákal a nikdy neletěl výš než několik centimetrů nad zemí. Jednoho dne uviděl nádherného ptáka, který se elegantně vznášel na obloze, a zeptal se: „Takové nádherné stvoření. Jak se jmenuje?“ Kuře vedle něho řeklo: „To je orel, král všeho ptactva. Ale pusť ho z hlavy, nikdy nebudeš jako on.“ A tak se orel vrátil k popelení a zemřel v přesvědčení, že je domácí slepice.
Kdo ti řekl, že nemáš potenciál? Kdo ti řekl, že v životě neuspěješ nebo že nebudeš mít vliv? Určitě ne Bůh! Když Boží anděl povolal Gedeóna, aby vysvobodil Izrael z rukou Midjánců, Gedeón odpověděl litanií výmluv, proč není pro tu práci dostatečně kvalifikovaný. Anděl mu ale řekl: „Hospodin s tebou, udatný hrdino … Jdi v této své síle a zachráníš Izrael z ruky Midjánců. Což jsem tě neposlal?“ (Soudců 6:12-14, ČSP).
Všimni si na tomto příběhu dvou důležitých věcí:    
1) Bůh mluvil o Gedeónově povolání, ne o jeho současných okolnostech.
2) Bůh Gedeónovi připomněl, že bitvu nevyhraje síla toho, který je poslán, ale toho, který jej posílá.
Jsi udatný, protože Hospodin je s tebou.