„Budete-li povolní a poslechnete, budete požívat dobrých darů země.“ Izajáš 1:19

V jedenáctém století byl král Jindřich III. Bavorský unavený svými královskými povinnostmi, tlaky mezinárodní politiky a nudností světského života na dvoře. Podal žádost k převorovi místního kláštera Richardovi, aby jej přijal do svého kláštera, kde by mohl strávit zbytek života v modlitbách a rozjímání. Převor Richard odpověděl: „Vaše veličenstvo, rozumíte tomu, že náš slib je slibem poslušnosti? A že to pro vás bude těžké, protože jste byl králem?“ Jindřich na to řekl: „Rozumím. Po zbytek svého života ti budu poslušný, protože jsi Kristův služebník.“ Převor Richard řekl: „Potom vám tedy řeknu, co máte udělat. Vraťte se na svůj trůn a věrně služte na místě, na které vás Bůh postavil.“ Po Jindřichově smrti byl na jeho počest napsán tento výrok: „Král se naučil vládnout díky své poslušnosti.“
Dnes a každý další den musíš činit tato rozhodnutí:    
1) Zda budeš žít podle vlastních žádostí, nebo podle pokynů, které ti Bůh dal ve svém Slově.
2) Zda budeš jednat podle svého nejlepšího uvážení, nebo se podřídíš vládě a vedení Ducha svatého, který žije v tobě.
Když se nad tím zamyslíš, odpověď je jasná! Poslušnost Bohu vede k pokoji, pokroku, ochraně a povýšení. Jeho Slovo říká: „Budete-li povolní a poslechnete, budete požívat dobrých darů země“ (Izajáš 1:19). Všimni si slov „povolní a poslechnete“. Poslušnost je skutkem tvé vůle, ne reakce tvých emocí. Dělej tedy to, co ti Bůh říká, protože on pro tebe zamýšlí „dobré“ věci.