„Přinášejte do mých skladů úplné desátky.“ Malachiáš 3:10

V Bibli je zaznamenán zajímavý rozhovor mezi Bohem a jeho lidem: „Navraťte se ke mně a já se navrátím k vám, praví Hospodin zástupů. Ptáte se: ‚Jak se máme vrátit?‘ Smí člověk okrádat Boha? Vy mě okrádáte. Ptáte se: ‚Jak tě okrádáme?‘ Na desátcích a na obětech pozdvihování. Jste stiženi kletbou proto, že mě okrádáte, celý ten pronárod! Přinášejte do mých skladů úplné desátky. Až bude ta potrava v mém domě, pak to se mnou zkuste, praví Hospodin zástupů: Neotevřu vám snad nebeské průduchy a nevyleji na vás požehnání? A bude po nedostatku. Kvůli vám se obořím na škůdce, aby vám nekazil plodiny země, abyste na poli neměli neplodnou vinnou révu, praví Hospodin zástupů. Všechny národy vám budou blahořečit…“ (Malachiáš 3:7-12).
Izraelci položili Hospodinu otázku: „Jak můžeme dokázat, že jsme se k tobě doopravdy vrátili, Pane?“ Bůh jim odpověděl: „Přinášejte desátky!“ Tady jsou tři věci, o kterých Bible říká, že se stanou, když dáš Bohu desetinu svého příjmu:
1) Nebeské průduchy se otevřou a Boží požehnání se vylije do tvého života.
2) Postaví to hradbu Boží ochrany kolem tebe, tvých blízkých a všeho, co se tě týká.
3) Lidé kolem tebe si všimnou Božího požehnání ve tvém životě a budou to komentovat.
Takže jestli jsi neodváděl desátky, protože doba je zlá a ty se bojíš, že nebudeš schopen vyjít s penězi, Boží výzva pro tebe dnes je: „Zkus to se mnou.“