„A byla tam žena, která měla dvanáct let krvotok … dotkla se třásní jeho šatu…“    Lukáš 8:43-44, ČSP

Bible říká: „A byla tam žena, která měla dvanáct let krvotok a vynaložila na lékaře všechno, co měla, a nikdo ji nemohl uzdravit. Přistoupila zezadu, dotkla se třásní jeho šatu, a hned jí krvácení přestalo. Ježíš řekl: ‚Kdo se mne dotkl?‘ Když všichni zapírali, řekl Petr a ti, kteří byli s ním: ‚Mistře, zástupy tě svírají a tísní, a říkáš: Kdo se mne dotkl.‘ Ale Ježíš řekl: ‚Někdo se mne dotkl. Já jsem poznal, že ode mne vyšla moc.‘ … On jí řekl: ‚Dcero, tvá víra tě zachránila‘“ (Lukáš 8:43-48, ČSP).
Tato žena měla problém, který z ní vysával život a který žádný doktor nedokázal vyléčit. A tak udělala to, co potřebuješ udělat i ty – vzala svůj problém k Ježíšovi, dotkla se jej vírou, a byla uzdravena. Přemýšlej nad tím, co musela překonat. Dvanáct let utrpení, pocit beznaděje a zoufalství, protože „vynaložila na lékaře všechno, co měla, a nikdo ji nemohl uzdravit“ (viz Lukáš 8:43). Pak tam byl zástup, který se tlačil na Ježíše a stál jí v cestě. Nicméně ve chvíli, kdy se její víra dotkla Ježíše, byla uzdravena.
Takže jaký je tvůj největší problém? Je dlouhodobý? Je doma nebo v práci? Je to zdravotní problém nebo úporný návyk? Nezastavuj se, dokud se nedostaneš k Ježíšovi, i když to bude znamenat pokleknout na kolena v modlitbě a dostat se přes každou překážku, která ti stojí v cestě. Dotkni se dnes Ježíše vírou a můžeš být také uzdraven.