„Máme rozličné dary…“ Římanům 12:6

Ve službě, jako v jakékoli jiné oblasti, potřebujeme porozumět jedinečnosti povolání každého člověka. Karen Williamsová, ředitelka reklamní agentury, napsala: „Duchovní služba se skládá z několika obdarovaných jedinců vedených společnou vizí, kterou dal Bůh jejich vedoucímu. Tyto osoby lze většinou rozdělit do tří kategorií: vizionář, člověk orientovaný na průběh a člověk orientovaný na úkoly. Každý z nich emocionálně reaguje podle svého obdarování v procesu zrození, realizace a úspěšného završení vize.
Vizionář je na vrcholu svých emocí, když se vize vyjasní. Když představuje vizi těm, kteří jsou zodpovědní za její realizaci, očekává, že zúčastnění budou stejně nadšení, až tu dokonale jasnou, svět měnící myšlenku uslyší. Pro vizionáře je konkrétně a jasně formulovaná vize v podstatě stoprocentně dokončená. To je důvod, proč je schopen začít tvořit a přijímat nové vize dlouho předtím, než je ta první opravdu završená.
Naproti tomu člověk zaměřený na průběh považuje vizi za zadrženou, dokud není převedena do procesu. Emoční výše přichází, když jsou jasně definovány a zdokumentovány postupy a on cítí, že úspěšně podpoří dokončení vize. Jeho emoční vrchol přichází až celkem dlouho poté, co je vize představena.
Člověk orientovaný na úkoly také považuje představenou vizi za zadrženou, protože mu zatím nebyl zadán žádný úkol. Jeho emoční vrchol přichází s dokončováním úkolů, věcí, které si může odškrtnout na svém seznamu. Proto se jeho vrchol neobjeví, dokud nejsou splněny úkoly vyplývající z jednotlivých procesů.“