„Tomu pak, který má moc uchránit vás před pádem a postavit neposkvrněné…“ Juda 24

Vybírej si přátele, kteří respektují tvé hodnoty, jinak skončíš pod tlakem dělat kompromisy se svým přesvědčením, aby sis jejich přátelství udržel. To je příliš vysoká cena k zaplacení! Josef řekl „ne“ na sexuální návrhy manželky svého šéfa, a jeho příběh obsahuje poučení i pro tebe. Na tvém pracovišti jsou lidé, kteří stisknou každé tlačítko a zkusí využít každou slabost, kterou máš, aby tě srazili na svou úroveň. A pokud uspějí, spíše na tebe budou dále útočit, než aby tě ocenili. Co bys měl dělat? Obrať se k Bohu o pomoc! „Bůh je věrný: nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát“ (1. Korintským 10:13).
Když se tě někdo snaží zkompromitovat, Bůh zaslibuje, že ti „připraví východisko“, abys nemusel podlehnout pokušení. I kdyby tvé rozhodnutí mělo mít za následek trest, odcizení nebo výpověď, požádej Boha o odvahu udělat správnou věc. Jeho zaslíbení pro tebe je: „Ty, kdo mě ctí, poctím…“ (1. Samuelova 2:30). Pamatuj, že je lepší být sám a jít s Bohem, než podlehnout pokušení, přestoupit jeho Slovo a dělat kompromisy se svým přesvědčením tím, že „plyneš s davem“. Když stojíš neposkvrněný a děláš správnou věc, přinášíš Bohu čest a slávu.
Juda napsal: „Tomu pak, který má moc uchránit vás před pádem a postavit neposkvrněné a v radosti před tvář své slávy, jedinému Bohu, který nás spasil skrze Ježíše Krista, našeho Pána, buď sláva, velebnost, vláda i moc přede vším časem i nyní i po všecky věky“ (Juda 24-25).