„… proměňujte se obnovou své mysli…“ Římanům 12:2

To, čím se sytíš, ovlivňuje tvůj fungování. Proto musíš být opatrný na to, čím sytíš své tělo, své děti, domácí zvířata, a dokonce i auto. Ale to, čím sytíš svou mysl, je stejně důležité, obzvláště když uvážíš tyto dva zákony, které v životě platí:
1) Zákon smýšlení. Tvé myšlenky ovlivňují tvé emoce a tvé chování. Bible říká: „… jak v duchu uvažuje, takový opravdu je“ (Přísloví 23:7, ČSP). Ježíš řekl, že dobrý strom nemůže plodit špatné ovoce a špatný strom nemůže plodit ovoce dobré (viz Matouš 7:18). Jinými slovy, dobré smýšlení nemůže přinést špatné výsledky, stejně jako špatné smýšlení nemůže přinést výsledky dobré.
2) Zákon působení. Bible říká: „A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli…“ (Římanům 12:2). Vždycky budeš myslet na to, co na tebe nejvíce působí. A když nám média zobrazují násilí, chtíč a chamtivost, není divu, že jsou zločin a nemorálnost na vzestupu. Nemůžeš prostě jen říct: „Přečtu si tenhle časopis, podívám se na tenhle program, poslechnu si tuhle hudbu, ale nebude to na mě mít žádný vliv.“ Sociologové nyní potvrzují, co Bůh říká celou dobu – ovlivňuje tě to! Kam jdeš, co čteš (nebo nečteš), co sleduješ a sny, které sníš, to vše formuje tvou mysl. Pavel napsal: „Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství: se vší moudrostí…“ (Koloským 3:16).
Takže když potřebuješ správný pohon pro svou mysl, pamatuj: „Nyní vás svěřuji Bohu a slovu jeho milosti, které má moc vás proměnit a dát vám podíl mezi všemi, kdo jsou posvěceni“ (Skutky 20:32).