„… každý ať má na mysli to, co slouží druhým…“ Filipským 2:4

Pokud je tvým jediným motivem pro dávání druhým to, že dostaneš něco na oplátku, budeš zklamán. Bible říká: „… každý ať má na mysli to, co slouží druhým, ne jen jemu“ (Filipským 2:4). Když se druhému vydáš kvůli jeho rozvoji a dobru, opravdu dáváš a Bůh ti za to požehná. Jestli jsi v manželství nebo jsi rodič, znáš to z vlastní zkušenosti. Co tvůj manžel nebo manželka ocení víc? Peníze na účtu, nebo tvůj čas, který dáváš? Co by měly raději tvé děti? Hračku, nebo tvou nerušenou pozornost? Lidé, které miluješ, by raději měli tebe než to, co jim můžeš dát. Je moudré investovat do sebe a své kariéry, ale nikdy ne na úkor těch, na kterých nejvíce záleží. Pokud uspěješ v kariéře, ale selžeš u těch, které miluješ, tvůj úspěch bude prázdný a tvá lítost veliká.
Šalomoun byl slavný svým bohatstvím a moudrostí. Přesto napsal: „I pohlédl jsem na všechno, co bylo mýma rukama vykonáno, na své klopotné pachtění, a hle, všechno je pomíjivost a honba za větrem…“ (Kazatel 2:11). Pouč se z jeho chyb. Neinvestuj do věcí, investuj do vztahů. Mnohé vztahy fungují na principu: „Já vyhraji, ty prohraješ – vyhraji jen jednou. Ty vyhraješ, já prohraji – vyhraješ jen jednou. Oba vyhrajeme – vyhrajeme mnohokrát.“ Když hledáš dobro pro druhé, Bůh zaslibuje, že i k tobě přijdou dobré věci (viz Efezským 6:8).