„Každý závodník se podrobuje všestranné kázni.“ 1. Korintským 9:25

Když se snažíš zhubnout. Výzkumy ukazují, že dnes více než polovina obyvatel západního světa trpí nadváhou. Pokud jsi jedním z mnoha lidí, kteří zápasí s váhou a s opakujícím se cyklem selhávání, který je s tím tak často spojený, je zde dobrá zpráva: Bůh ti může pomoci tu bitvu vyhrát! Často není problém v tom, co jíš, ale v tom, co žere tebe. Přejídáme se, abychom našli pohodlí a úlevu od stresu a úzkosti, ale to je jen krátkodobé řešení, které nefunguje.
Žalmista šel přímo ke kořenu věci: „Bože, zkoumej mě, ty znáš mé srdce, zkoušej mě, ty znáš můj neklid, hleď, zda jsem nesešel na cestu trápení, a po cestě věčnosti mě veď!“ (Žalm 139:23-24). Bůh tě může zbavit tvého „neklidu“. Duch svatý je nejlepším terapeutem na světě. Když se vzdáš a požádáš jej, aby se v tobě usídlil, zjistíš, že: „Ovoce Božího Ducha však je láska…“ (Galatským 5:22). Může ti dát sílu ovládat tvé chutě a začít žít podle Písma. „Ať tedy jíte či pijete či cokoli jiného děláte, všecko čiňte k slávě Boží“ (1. Korintským 10:31).
Ať je dnes tvou modlitbou toto: „Uzdrav mě, Hospodine, a budu zdráv, spas mě a budu spasen, neboť ty jsi můj chvalozpěv“ (Jeremjáš 17:14). Dnešní slovo pro tebe je – s Boží pomocí můžeš zhubnout a udržet si správnou váhu jednou provždy.