„Bude-li naslouchat moudrý, přibude mu znalostí…“ Přísloví 1:5

Když se kriticky podíváš své chyby z minulosti, zjistíš, že je zapříčinilo tvé tehdejší smýšlení. Proto potřebuješ své myšlení stále zkoumat a vyhodnocovat. „Bude-li naslouchat moudrý, přibude mu znalostí…“ (Přísloví 1:5). Jak to uděláš? Tak, že se naučíš chápat, jak přemýšlejí druzí, a budeš ve stálém kontaktu s lidmi, kteří jsou jiní než ty. Budeš přemýšlet podobně jako lidé, se kterými trávíš nejvíce času. Když trávíš čas s lidmi, kteří nepřemýšlejí šablonovitě, máš větší šanci dosáhnout nových obzorů. Přiznejme si, že kdykoli přijdeme na způsob myšlení, který funguje, je naším největším pokušením opakovaně se na něj spoléhat, i když v nových situacích nefunguje. Když je tvým cílem chránit úspěch, jehož už jsi dosáhl, zbrzdíš proces, který může vést k ještě většímu úspěchu.
Držet se dobré tradice je dobrá věc. Musíš ale mít na paměti, že každá tradice byla původně dobrým nápadem, možná dokonce revolučním, ale ne každá tradice musí být dobrým nápadem pro budoucnost. Jestli se držíš toho, co už je, bráníš se změnám, dokonce i změně k lepšímu. Proto je důležité zkoumat vlastní myšlení. Pokud jsi příliš připoután k tomu, jak jsou věci teď, nic se k lepšímu nezmění.
John Maxwell napsal: „V prvních letech nejsi tak špatný, jak si lidé myslí. Později nejsi tak dobrý, jak si lidé myslí. A po celá ta léta jsi lepší, než sis myslel, že bys mohl být.“