„Na to mysli, v tom žij, aby tvůj pokrok byl všem patrný.“ 1. Timoteovi 4:15

Jednou se v pracovně Chucka Swindolla zastavil přítel, aby mu řekl „pravdu v lásce“ (viz Efezským 4:15). Ten muž řekl: „Nemyslím si, že bys měl padnout morálně nebo eticky. Co mě ale trápí je, že můžeš být v pokušení považovat svůj čas s Bohem a čas, který trávíš studiem Písma, za stále méně důležitý. Naléhám na tebe, abys to nedopustil.“ Swindoll si vzal jeho slova k srdci a sepsal následujících pět slibů, které sám sobě dal. Pokud to myslíš se svou oddaností Kristu vážně, potřebuješ si takové sliby dát také:
1) Slibuji, že budu stále tvrdě studovat. Ti, ke kterým jsem poslán, si zaslouží mou nejlepší snahu.
2) Slibuji, že si udržím srdce pro Boha. To znamená, že se budu často a vroucně modlit a zůstanu oddaný Bohu a svému povolání.
3) Slibuji, že zůstanu vykazatelný. Žít život osamělého náboženského správce je nejen nebiblické, ale také nebezpečné.
4) Slibuji, že budu věrný své rodině. Moje žena si zaslouží můj čas, mou lásku a soustředěnou pozornost. Naše nyní dospělé děti si zaslouží totéž.
5) Slibuji, že budu tím, kým jsem, prostě sám sebou. Budu se smát a říkat trochu ujeté věci. Budu přítelem a každý měsíc udělám několik chyb.
Být oddaný Kristu neznamená být divný, odsuzující, asociální nebo izolovaný od světa. Ne, dělá to z tebe tvou nejlepší možnou verzi – tu, kterou chce Bůh.