„Těsná je brána a úzká cesta…“ Matouš 7:14

Pokud se zrovna nacházíš na životní křižovatce, máš dvě možnosti:
1) Vydat se doprava nebo doleva.
2) Jít dopředu nebo dozadu.
Není pochyb o tom, že Bůh chce, abys šel dopředu! Máš-li o tom nějaké pochybnosti, přečti si následující verše a přemýšlej o nich: „Tvůj počátek se bude zdát nepatrný, zatímco tvá budoucnost půjde rychle vzhůru“ (Jób 8:7, ČSP). „Od síly k síle putují…“ (Žalm 84:8, B21). „Stezka spravedlivých jak paprsek světla víc a víc září, až se rozední“ (Přísloví 4:18, B21). „Na to mysli, v tom žij, aby tvůj pokrok byl všem patrný“ (1. Timoteovi 4:15).
Bůh ti dává milost a sílu vykročit vpřed a pokračovat v cestě, musíš ale pochopit, že to není vždy jednoduchá cesta. Ježíš řekl: „Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá“ (Matouš 7:13-14). Tato slova Ježíš vyslovil ve svém slavném kázání na hoře, kde nastínil, jak má žít občan jeho Království. Vyslovil zde, jaký je rozdíl mezi „mnozí“ a „málokdo“. První si vybírají snadnou cestu, kdežto druzí vědomě zůstávají na cestě „nepohodlí“, protože pochopili, že i když je úzká, formuje v nás Kristův charakter.