„Muži, milujte své ženy…“ Efezským 5:25

Proč Bible říká: „Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ni obětoval…“ (Efezským 5:25)? Protože tvá žena potřebuje vědět, že ji miluješ, že na ni myslíš, že má místo ve tvých plánech a že nebereš na lehkou váhu její názory, potřeby a touhy. Ale pokud jí to neřekneš, nebude to vědět! Pojďme se tedy podívat, jak Ježíš miloval církev, která povstala z dvanácti učedníků, což byli nedokonalí lidé, aby ses naučil, jak máš milovat svou ženu.
Ježíš své učedníky miloval bezpodmínečně. Bylo to vždy snadné? Ne. Ale namísto toho, aby je trápil tím, čím jsou či nejsou, radoval se z toho, kým budou, když v jejich životech bude působit jeho milost. Zastav se a vzpomeň si, čím tě tvá žena na počátku přitahovala. Za ta léta možná přibrala pár kilogramů, přibylo jí několik vrásek a někdy to vypadá, že je pohřbená pod horou domácích povinností. Je to ale stále ta úžasná osoba, do které ses zamiloval! Je snadné na to zapomenout, takže to musíš neustále připomínat jak sobě, tak i jí. Když jsou růže vystaveny mrazu, chřadnou a odumírají, když ale mají správné množství slunce a vláhy – rozkvétají.
Šalomoun popsal ideální ženu takto: „Její synové povstávají a blahořečí jí, též její manžel ji chválí…“ (Přísloví 31:28). Proč tyto děti blahořečily své matce? Protože viděly, že to dělal jejich otec! Takže jestli jsi byl příliš zaneprázdněný, příliš egocentrický nebo příliš roztěkaný, změň své jednání a řekni své ženě, jak moc ji miluješ. (Mimochodem, dámy, tento princip funguje obousměrně!)