„… ať … dělá radost své ženě…“ 5. Mojžíšova 24:5, ČSP

Bible říká: „Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ni obětoval…“ (Efezským 5:25). Vzhledem k tomu, že učedníci byli zakladateli církve, podívejme se znovu na to, jak s nimi Ježíš jednal. Trávil s nimi čas, mluvil s nimi a naslouchal jim.
Starý zákon požadoval: „Když se muž právě oženil, nebude vycházet do boje a nebude mu ukládán žádný úkol. Po jeden rok bude uvolněn pro svůj dům, aby se radoval se svou ženou, kterou si vzal“ (5. Mojžíšova 24:5). Představ si, že novomanžel celý rok nedělal nic jiného, než že miloval a poznával svou ženu! Proč to Bůh takhle naplánoval? Protože žádná bitva, kterou kdy svedeš, ani žádný obchod, který kdy uzavřeš, není důležitější než budování trvalého vztahu s tvojí ženou. Nejčastější příčinou rozvodů dnes je to, že si lidé na konci pracovního dne neudělají čas, aby si spolu jen tak sedli bez televize a mobilů a sdíleli své myšlenky a pocity. Víš, co tvé ženě nikdy nezevšední? Když o ni budeš láskyplně pečovat, mluvit s ní a ujišťovat ji, že ze všech míst na světě, kde bys teď mohl být, jsi nejraději s ní.
Tvá žena s tebou bude často sdílet problémy, není to ale proto, že by chtěla, abys je „vyřešil“. Popravdě řečeno, některé problémy, o kterých s tebou mluvila před několika měsíci, jsou stále nevyřešené, a jí to nevadí! To, co hledá, je empatie, porozumění a podpora. Když budeš pozorně naslouchat jejím obavám, bude se cítit milovaná a ceněná. Pak devět z deseti problémů samo zmizí v zapomnění. Je to malá investice s velkou návratností!