„… raduj se z ženy svého mládí…“ Přísloví 5:18

Bible říká: „Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ni obětoval…“ (Efezským 5:25). Podívejme se ještě podrobněji na to, jak Kristus miloval svých dvanáct učedníků, zakladatelů církve. Rozpoznal jejich obdarování. Radoval se z jejich úspěchů. Podporoval je a povzbuzoval je, aby plně rozvinuli svůj potenciál. Jsi ochoten to také tak dělat?
Když někoho opravdu miluješ, nebudeš se snažit ho brzdit nebo kontrolovat kvůli svým nejistotám. Rozpoznáš jeho obdarování, pomůžeš mu stát se tím, kým ho Bůh povolal být, dáš mu k tomu prostor a oceníš jeho úspěchy. A kdyby jeho světlo zazářilo jasněji než tvoje, staneš se jeho největším fanouškem. Jestli jsi tohle ve své původní rodině nezažil, je pravděpodobné, že na tom budeš muset zapracovat. Pokud jsi měl v předchozím vztahu nevěrného partnera, budeš možná muset požádat Boha, aby uzdravil tvé srdce a dal ti novou dávku důvěry.
Budování takového druhu vztahu vyžaduje úroveň pokory a upřímnosti, na kterou pravděpodobně nejsi zvyklý. Může to znamenat, že budeš muset překonat své mužské ego, přiznat své obavy a říct své ženě: „Miluji tě a opravdu ti chci důvěřovat. Pomůžeš mi v tom, prosím?“ Dokud nepřekleneš tuto fázi a nezačneš se ve svém vztahu cítit bezpečněji, tvá žena, která tě opravdu miluje, s tebou bude muset mít hodně velkou trpělivost, než ti bude moci říct, kde byla a s kým během dne trávila čas. Pravdou je, že někdy musíš o své manželství bojovat – stojí to ale za to, protože nakonec vyhrajete oba!