„A spočine na něm Duch Hospodinův…“ Izajáš 11:2, ČSP

Izajáš řekl o Ježíšovi: „I vzejde proutek z pařezu Jišajova a výhonek z jeho kořenů ponese ovoce. A spočine na něm Duch Hospodinův: Duch moudrosti a rozumnosti, Duch rady a udatnosti, Duch poznání a bázně před Hospodinem. Bude mít zálibu v bázni před Hospodinem a nebude soudit podle toho, co vidí svýma očima, ani rozhodovat podle toho, co slyší svýma ušima, ale bude spravedlivě soudit chudé a podle práva rozhodovat pro pokorné v zemi. Bude bít zemi holí svých úst a duchem svých rtů usmrtí ničemu“ (Izajáš 11:1-4, ČSP).
Říkáš si, že je to sice hezké, ale nechápeš, co to má společného s tvým životem? Více než si myslíš. Když Ježíš Kristus sedí na trůnu jako vládce tvého života, Duch, který spočívá na něm, bude spočívat také na tobě! Pod tímto úhlem pohledu si znovu pomalu a s rozmyslem přečti výše uvedená slova Písma. Jestli rozpoznáš ve svém životě známky toho, co se v nich píše, pečuj o ně v modlitbě a zalévej je Božím slovem. A pokud nic z toho ve svém životě nevidíš, poklekni a modli se: „Otče, učiň mě více podobným Ježíšovi.“
Když si kupuješ auto, prodejce ti obvykle umožní předváděcí jízdu. Pokud se ti auto bude líbit, je pravděpodobné, že si ho koupíš. Každý z nás je povolán „předvádět“ Ježíše. To není žádná maličkost! Proč? Protože v konečném výsledku budou tvá slova, postoje, skutky a reakce lidi buď od Krista odrazovat, nebo je k němu budou přitahovat.