„… ohlašují vám vidění svých srdcí, a ne to, co vyšlo z úst Hospodinových.“        Jeremjáš 23:16

Eugene G. Grace, jenž byl v letech 1916 až 1945 prezidentem společnosti Bethlehem Steel Corporation, prohlásil: „Jsou tisíce inženýrů, kteří mohou navrhovat mosty, vypočítat pnutí či tah, nebo vymyslet celé stroje. Ale skvělý inženýr je ten, kdo vám řekne, zda by vůbec měl být most nebo stroj postaven, kde by měl být postaven a kdy.“
Když se budeš ptát dříve „proč“ než „jak“, přiměje tě to uvažovat o tvých skutečných pohnutkách a zdrojích tvé vize. Dnes se hodně mluví o „záměru“. To je v pořádku, protože život, který má cíl, přináší větší uspokojení než život, jehož smyslem je pouhá popularita nebo moc. Tvůj cíl ale musí pocházet od Boha. „Toto praví Hospodin zástupů: ‚Neposlouchejte slova proroků, kteří vám prorokují, obluzují vás přeludy, ohlašují vám vidění svých srdcí, a ne to, co vyšlo z úst Hospodinových‘“ (Jeremjáš 23:16).
Když je zdrojem tvé vize Bůh, bude ji také uskutečňovat. Proto nejdůležitější otázkou, jakou můžeš položit, není „jak to mohu udělat co nejlépe“, ale „proč to vůbec dělám“. Nakonec to bude Bůh, kdo vynese poslední hodnocení toho, čemu jsi věnoval svůj život. „… dílo každého vyjde najevo. Ukáže je onen den, neboť se zjeví v ohni; a oheň vyzkouší, jaké je dílo každého člověka. Když jeho dílo vydrží, dostane odměnu. Když mu dílo shoří, utrpí škodu…“ (1. Korintským 3:13-15). Básník C. T. Studd napsal: „Jen to přetrvá dozajista, až náš život skončí, co učinili jsme pro Krista.“