„… běžím k cíli pro cenu…“ Filipským 3:14, ČSP

Součástí Pavlova úžasného úspěchu bylo, že byl zaměřen na jasný cíl. „… běžím k cíli pro cenu…“ (Filipským 3:14, ČSP). Zaměření na cíl dodává energii a moc téměř všemu, ať už je to duchovní, mentální či fyzický potenciál. Sociolog Robert Lynd poznamenal: „Poznání se stává mocí jen tehdy, když člověk ví, kterými fakty se nemá zabývat“. Průlom určitého potenciálu často přichází na základě sdílení mnoha dobrých nápadů. Abys ale nápad mohl dostat na vyšší úroveň, potřebuješ přejít od expanzivního myšlení k selektivnímu. Dobrý nápad se stává skvělým nápadem teprve tehdy, když se z něho stane záměr. Je pravda, že dlouhodobé zaměření na jeden nápad může být velmi frustrující, ale vytrvalost se vyplatí. Mysl se nesoustředí, dokud nedostane cíl. Účelem dílčích cílů ale je soustředit pozornost a udat směr, nikoli identifikovat konečný cíl. Když přemýšlíš o svých cílech, ujisti se, že jsou:
1) Dostatečně jasné, aby bylo možné je udržet v centru pozornosti.
2) Dostatečně reálné, aby bylo možné jich dosáhnout.
3) Dostatečně užitečné pro změnu života.
Pavel svůj cíl popsal jako „povolání vzhůru v Kristu Ježíši“ (viz Filipským 3:14, ČSP). Když přemýšlíš jen o sobě, přemýšlíš „směrem dolů“, když ale přemýšlíš o druhých, přemýšlíš „směrem vzhůru“. Výše uvedená tři vodítka tě udrží na cestě. Nezapomeň si své cíle zapsat. Pokud nebudou napsané, můžeš si být téměř jist, že nebudou dostatečné jasné. Pokud se chceš ujistit, že jsou opravdu dobře zformulované, připomeň si slova divadelního producenta Davida Belasca: „Pokud nedokážeš svůj nápad napsat na zadní stranu mé vizitky, nemáš o něm dosud jasnou představu.“