„Ale Daniel si předsevzal, že se neposkvrní…“ Daniel 1:8

Bible říká: „Ale Daniel si předsevzal, že se neposkvrní královskými lahůdkami a vínem…“ (Daniel 1:8). Tyto lahůdky a víno byly nabízeny pohanským bohům jako akt jejich uctívání, a to bylo pro Daniela nepřijatelné. Přemlouvali ho, aby slevil ze svého přesvědčení, on to ale neudělal.
Daniel by měl dobré důvody pro to říct ano. Byl daleko od domova a mohl si dělat, co chtěl. Doma by se to nikdo nedozvěděl. Navíc kdyby nejedl, urazil by krále, a to není moc dobrý kariérní krok! On však věděl, že Boží slovo mluví ohledně uctívání model jasně, a Bůh mu za to požehnal. Nakonec byl ochráněn, zachován a povýšen a neuvěřitelným způsobem prosperoval. Jeho filozofií bylo: „Když Bůh říká ano, říkám ano i já. A když Bůh říká ne, říkám ne i já.“ Jeho přesvědčení dostalo svůj základ ještě dávno předtím, než se ocitl v Babylónu.
Je tu pro tebe otázka: Víš, jaké je tvoje základní přesvědčení? Přemýšlel jsi někdy, co bys dělal nebo nedělal v podobně těžkých chvílích? Pokud ne, měl by ses nad tím zamyslet. Přátelé Danielovi pravděpodobně říkali: „Nikdo se to nedozví.“ On ale říkal: „Bůh to vědět bude a já také. S vámi nebudu muset žít, sám se sebou ale ano.“ Tvé myšlenky a nápady mohou být kdykoli otevřené ke změně a zlepšení, tvé základní přesvědčení ale musí být neotřesitelné. Žij podle svého přesvědčení.