Je s tvým šéfem těžké vyjít?

„… služte ochotně, jako Pánu…“ Efezským 6:7, ČSP

Jestli si myslíš, že s tvým šéfem je těžké vyjít, představ si, že pracuješ pro Davidova šéfa, krále Saula. Čím více se mu David snažil pomoci, tím více se ho Saul snažil zabít. Co tedy udělal David? Kdykoli jeho šéf vzplanul žárlivou zlostí a hodil

Ochotně naslouchej, rozvažuj a ustupuj

„Milujte se navzájem bratrskou láskou, v úctě dávejte přednost jeden druhému.“        Římanům 12:10

V létě roku 1986 se v Černém moři u pobřeží dnešního Ruska srazily dvě lodě. Stovky cestujících zemřely v mazutem znečištěné vodě, do které byli uvrženi. Zprávy o neštěstí se ještě zhoršily, když vyšetřování odhalilo příčinu neštěstí. Nešlo o technický

Vyber si radost

„Všechno dělejte bez reptání…“ Filipským 2:14

Chronickým stěžovatelům je téměř nemožné pomoci. Nikdy je neuspokojíš, oni ti ale nikdy nedovolí, aby ses o to přestal snažit, takže se nakonec cítíš lapen v pasti.Jak jednou získáš pověst chronického stěžovatele, lidé se ti začnou vyhýbat jako moru, a ty se nakonec budeš cítit osamělý a

Snaha zalíbit se lidem

„Jde mi o přízeň u lidí, anebo u Boha? Snažím se zalíbit lidem?“ Galatským 1:10

Snaha zalíbit se lidem působí dvě věci:    1) Nutí tě zanedbávat vlastní potřeby, abys naplnil potřeby druhých.2) Budeš se rozhodovat na základě jejich souhlasu.Ať tak či tak, nakonec se budeš cítit jako rohožka. Možná se snažíš zalíbit lidem od

Nejdůležitější věc

„Jen jednoho je třeba.“ Lukáš 10:42

Zde jsou dva nepřátelé, kteří ohrožují tvůj duchovní život:1) Nuda. Misionář a učitel Frank Laubach řekl: „Pokud jsi unavený z nějaké ospalé formy zbožnosti, je pravděpodobné, že Bůh je tím unaven stejně jako ty.“ Chození s Bohem přináší život největšího možného uspokojení. „… vrcholem radosti je být