„Všichni buďte … soucitní, plní bratrské lásky, milosrdní…“ 1. Petrova 3:8

Soucit znamená vžít se do pocitů druhého. Jak to udělat? Můžeš třeba zjistit, proč je druhý člověk tak stresovaný nebo depresivní. Co ho trápí, proč je tak rozrušený a jak bys do toho mohl vstoupit ty. Nebo možná tvému příteli zjistili nemoc: vysoký tlak, cukrovku, artritidu nebo rakovinu. Co bys měl udělat? Možná tvůj bratr či bratranec chystá přepychovou svatbu nebo si koupil vilu v přepychové čtvrti. Nebo možná zrovna povýšili některého z tvých kolegů a ostatní spolupracovníci mu to závidí a zlobí se. Postoje bývají v nejlepším případě vrtkavé – a v nejhorším přímo zlé. Ale člověk, kterého povýšili, přímo září. Tak se přidej k jeho radosti a oslavuj s ním! Možná, že někdo, koho znáš, právě ztratil milovaného člověka a ty nevíš, co říct. Neříkej nic; prostě „tam buď“!
Bible říká: „Radujte se s radujícími, plačte s plačícími“ (Římanům 12:15). Jinými slovy, když má někdo bolest, nes ji s ním, a když je šťastný, buď šťastný spolu s ním. Sdílej jeho pocity, tím projevíš soucit! Ve snaze vypadat svatě jsme někdy tvrdí a necitliví. Pavel o tom napsal: „Jako vyvolení Boží, svatí a milovaní, oblečte milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost“ (Koloským 3:12). Někteří na tom potřebujeme pracovat tvrději než jiní. Neexistuje však žádná možnost výjimky: „Všichni buďte … soucitní, plní bratrské lásky, milosrdní…“ (1. Petrova 3:8). To znamená, že se to týká i tebe!