„Proto jsme k vám chtěli přijít, já, Pavel, víc než jednou, ale satan nám v tom vždy zabránil.“    1. Tesalonickým 2:18

Pavel napsal: „Proto jsme k vám chtěli přijít, já, Pavel, víc než jednou, ale satan nám v tom vždy zabránil“ (1. Tesalonickým 2:18). Všimni si slov „víc než jednou“. Když máš úkol od Boha, satan tě bude opakovaně napadat a bude se ti snažit v jeho splnění zabránit. Všimni si tří věcí:
1) Ďáblovy útoky svědčí o tom, že věří, že jsi schopen úkol splnit. Proto když jsi na dně, snaží se tě tam udržet. Ví, že pokud se zvedneš, budeš silnější a efektivnější než kdy dřív.
2) Vždycky zaútočí na zrod něčeho významného ve tvém životě. Může to být počátek tvé služby, stejně jako když pokoušel Ježíše na poušti. Může to být narození tvého „osudového dítěte“, jako to bylo při narození Mojžíše, kdy se spustilo zabíjení novorozených chlapců v Egyptě.
3) Ďábel používá tvé nejbližší jako bránu ke tvému srdci. Ježíš řekl: „… nepřítelem člověka bude jeho vlastní rodina“ (Matouš 10:36). Co bys tedy měl dělat? Modli se za ně. Tvá přímluva je často jedinou ochranou, kterou mají, tak se modli denně, aby Boží milosrdenství a soucit sestoupily do jejich srdcí.
A především nikdy nezapomeň, že tvůj postoj je důležitější než protivenství, jaká zažíváš. Útoky pominou, ale tvůj postoj, pokud je hořký a malomyslný, se může přeměnit v kořen hořkosti, a ten otráví každý den tvé budoucnosti (viz Židům 12:15). Tvůj vliv v Božím království určuje sílu útoku, který proti tobě nepřítel spustí. Nenech se tedy odradit – vytrvej!