„Plány jsou pilnému k užitku… “ Přísloví 21:5

Bez životního plánu tvůj život prostě jen tak „proběhne“. Někteří z nás si život plánují den po dni. Vstaneme, napíšeme si seznam úkolů a ponoříme se do činnosti. Někteří si život plánují týden po týdnu. Prohlédneme týdenní kalendář, zkontrolujeme schůzky, zopakujeme si úkoly a pustíme se do práce.
Jeden odborník na vedení napsal: „Na začátku každého měsíce strávím půl dne organizováním diáře na příštích čtyřicet dnů. Čtyřicet dnů mi vyhovuje více než třicet dnů. Přeskočím tak i do dalšího měsíce, a nejsem pak překvapený. Začnu shrnutím plánu cest a naplánováním aktivit s rodinou. Potom se zamyslím nad projekty, lekcemi a dalšími cíli, které chci během těch pěti až šesti týdnů splnit. Pak si vyhradím dny a časy na přemýšlení, psaní, práci, setkání s lidmi a podobně. Vymezím si čas na odpočinkové aktivity, jako je divadlo, návštěva sportovního utkání nebo hraní golfu. Také si ponechám malou časovou rezervu na neočekávané situace. Když jsem hotov, mohu ti říct skoro vše, co budu v následujících týdnech dělat, téměř hodinu za hodinou. Tohle je jeden z důvodů, díky nimž jsem schopen dosáhnout tolika věcí.“
Myšlenka plánovat čtyřicet dnů dopředu tě může odradit, takže začni plánem na jeden den. Potom si zkus naplánovat týden, měsíc, rok a tak dále. A když se poradíš s Bohem, „on sám napřímí tvé stezky“ (viz Přísloví 3:6).