„… zhřeší-li kdo, máme u Otce přímluvce…“ 1. Janova 2:1

Měsíc a hvězdy, které vidíš na jasné noční obloze, jsou pouhými kapkami v ohromném moři vesmíru. Naše Slunce je jednou z více než sta miliard hvězd, které tvoří galaxii Mléčné dráhy. Ve vesmíru ale může být až sto miliard dalších galaxií, z nichž miliardy mohou mít stovky miliónů planet, jako je ta naše. Hubbleův teleskop přenáší obrázky galaxií vzdálených až dvanáct miliard světelných let – to je dvanáct miliard násobených šedesáti biliony kilometrů! A tohle všechno bylo stvořeno díky tomu, že Bůh pronesl jedinou větu: „Budiž“ (viz 1. Mojžíšova 1).
Je tu ale něco ještě úžasnějšího: Ten, který tohle všechno stvořil, tě miluje a stará se o každý detail tvého života. Když jsi slabý, on je silný. Když selžeš, on ti odpustí. Bible říká: „Avšak zhřeší-li kdo, máme u Otce přímluvce, Ježíše Krista spravedlivého. On je smírnou obětí za naše hříchy…“ (1. Janova 2:1-2). Boží milost je opravdu úžasná a ty nemusíš dělat vůbec nic, aby sis ji zasloužil. Protože Bůh je tvůj Otec, můžeš kdykoli zavolat domů a jsi vítán. Jsi „napojen“ na toho, o němž je psáno, že je: „… schopen mít soucit s našimi slabostmi; vždyť na sobě zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu. Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas“ (Židům 4:15-16). Jsi napojen na nekonečný soucit a milosrdenství. Není to úžasné?