„… v množství rádců je záchrana.“ Přísloví 11:14

Chceš-li v životě uspět, potřebuješ kolem sebe moudré, schopné a informované lidi s dobrou reputací, kteří ti mohou pomoci. Počítej ale s tím, že nejlepší lidé s největšími znalostmi budou zpochybňovat a konfrontovat tvé dosavadní názory. To ale neznamená, že by ses jim měl vyhýbat. Naopak – právě proto je potřebuješ! Musíš překonat strach z lidí, kteří jsou chytřejší, talentovanější a zkušenější než ty, a místo toho se od nich začít učit.
To, co mnohé z nás odrazuje od kompetentních lidí, je, že si vedle nich připadáme nevzdělaní. Je v pořádku nevědět, není ale v pořádku v tom setrvávat! Neutíkej stále zpět ke známé, průměrné komunikaci s lidmi, kteří pro tebe nepředstavují výzvu k růstu. Čím více se v životě pouštíš do nových věcí, tím více potřebuješ „množství rádců“, kteří tě budou tlačit, aby ses zlepšoval, i když je to zpočátku nepříjemné. Jdi tam, kde jsou oni, naslouchej tomu, co říkají, a posuzuj jejich názory. Pokud se chceš duchovně, emocionálně a finančně zbudovat, musíš vystoupit ze své komfortní zóny. Když to neuděláš, nebudeš mít informace, které potřebuješ k tomu, aby ses posunul za hranice známého a dosáhl svých budoucích cílů. Svých snů dosáhnou pouze ti, kteří jsou ochotni se za nimi vydat.
A pamatuj, že lidé, které potřebuješ, jsou obvykle zaneprázdnění. Obecně řečeno, oni se s tebou sami od sebe nespojí, takže je musíš oslovit ty. Buď ale připraven, že někteří z nich tě mohou odmítnout, zatímco jiní, kteří rozpoznají tvou touhu po moudrosti a poznání, ti odpoví a pomohou ti uspět.