„Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu.“ Filipským 4:13

Bible říká: „Nechlub se zítřejším dnem, vždyť nevíš, co den zrodí“ (Přísloví 27:1). Pravda je, že když se ráno vzbudíš, nemáš ani ponětí o tom, co se ti ten den přihodí. Doufáš, že to bude bezproblémový den, kdy se naplní tvá očekávání a přání – ze zkušenosti ale víš, že to tak vždycky není. Žijeme v reálném světě s reálnými problémy. Tvůj nepřítel ďábel je skutečný a všemi možnými způsoby se snaží tě odradit, vystrašit a způsobit tvou porážku.
S tímto vědomím žalmista napsal: „Máš-li útočiště v Hospodinu, u Nejvyššího svůj domov, nestane se ti nic zlého, pohroma se k tvému stanu nepřiblíží. On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách … Dám mu vyváznout, neboť je mi oddán, budu jeho hradem, on zná moje jméno. Až mě bude volat, odpovím mu, v soužení s ním budu, ubráním ho, obdařím ho slávou, dlouhých let dopřeji mu do sytosti, ukáži mu svoji spásu“ (Žalm 91:9-16).
Bez ohledu na to, s čím se na cestě střetneš, musíš Bohu důvěřovat, že až to přijde, dá ti milost se s tím vypořádat. Pamatuj, že satan rád útočí na ty, kdo stojí ve frontě na Boží požehnání. Proto Pavel napsal: „Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu“ (Filipským 4:13). Vnitřní síla je lepší než vnější. Proč? Protože pokud budeš vnitřně silný, dokážeš se vypořádat s čímkoli, co proti tobě přijde zvenku, a budeš moci jít kupředu. Takže buď připraven.