„Jen jednoho je třeba.“ Lukáš 10:42

Zde jsou dva nepřátelé, kteří ohrožují tvůj duchovní život:
1) Nuda. Misionář a učitel Frank Laubach řekl: „Pokud jsi unavený z nějaké ospalé formy zbožnosti, je pravděpodobné, že Bůh je tím unaven stejně jako ty.“ Chození s Bohem přináší život největšího možného uspokojení. „… vrcholem radosti je být s tebou, ve tvé pravici je neskonalé blaho“ (Žalm 16:11).
2) Zaneprázdněnost. Ježíš řekl Martě: „… děláš si starosti a trápíš se pro mnoho věcí. Jen jednoho je třeba. Marie volila dobře…“ (Lukáš 10:41-42). A co si Marie zvolila? Seděla u Ježíšových nohou a naslouchala mu! Marta Ježíše milovala, ale nedokázala pro něj udělat dost. Byla tak zaneprázdněná jeho obsluhováním, že se neuměla uvolnit a užít si jeho přítomnost.
Možná si stejně jako Marta myslíš, že pokud neuděláš práci sám, nebude udělána dobře. Možná máš pravdu. Bůh ale po tobě nikdy nebude požadovat, abys dělal něco, co by zabralo ve tvém životě jeho místo. On chce být tvou prioritou. Někdy před Boha přistupujeme s veledlouhým seznamem požadavků, protože nás více zajímají jeho dary než jeho přítomnost. David řekl: „O jedno jsem prosil Hospodina a jen o to budu usilovat: abych v domě Hospodinově směl bydlet po všechny dny, co živ budu, abych patřil na Hospodinovu vlídnost a zpytoval jeho vůli v chrámu“ (Žalm 27:4). Je jedna „věc“, kterou bys měl mít vždycky na předním místě svého programu: potřeba a touha trávit čas s Bohem. Přemýšlej, jakou revoluci by to do tvého života vneslo.