„… má chorobný zájem o sporné otázky…“ 1. Timoteovi 6:4, ČSP

Některým lidem utečou všechny dobré věci v životě jen kvůli tomu, že se zaměřují jenom na ty špatné. Nevšimnou si květin v zahradě, ale poukazují na plevel. Kdo jsou ti lidé? Jsou to lidé „ano, ale“. Abys jim mohl pomoci a jednal s nimi správným způsobem, musíš:
1) Mít správné rozpoznání. Uvědom si, že jejich vnější suverenita maskuje hlubokou vnitřní nejistotu. Pomáhá jim to přesunout pozornost od jejich vlastních obav na chyby druhých.
2) Být přijímající. Máme sklon problémové lidi ignorovat a izolovat se od nich. To je chyba. Těžce zvladatelní lidé často chtějí být ignorováni, a když se jim vyhýbáme, pouze jim tím poskytujeme emocionální distanci, za kterou se mohou skrýt. Navíc je to utvrzuje v přesvědčení, že tě nezajímají a nenasloucháš jim, protože si myslíš, že se mýlí a ty máš pravdu.
3) Zajímat se. Projev skutečný zájem o jejich rodinu, práci a o to, jak se jim daří. Lidé „ano, ale“ často zápasí s dáváním a přijímáním lásky, mají tendenci vyzdvihovat názor a oddanost nad komunikaci a smíření. A nikde to není vidět více než v jejich osobních životech. Tak buď připraven proniknout do rozbitých vztahů, na které pravděpodobně narazíš.
4) Být laskavý. Bible říká: „Láska je trpělivá, laskavá … láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá. Láska nikdy nezanikne“ (1. Korintským 13:4-8). Vyhýbat se lidem „ano, ale“ nefunguje, stejně jako dohadování se s nimi nebo snaha je srovnat. Během jednoho nebo dvou rozhovorů nemůžeš změnit něčí celoživotní návyky. Když tomu však dáš dostatek času, pak jedinou strategií, která nikdy neselže, je láska.