„Já jsem tě oslavil na zemi, když jsem dokonal dílo, které jsi mi svěřil.“ Jan 17:4

Více než polovina lidí, kteří vstoupí do služby, do deseti let skončí kvůli stresu a zklamání. Jak se tomu můžeš vyhnout? Následováním Ježíšova příkladu. Jak to Ježíš dělal? Říká nám: „Syn nemůže sám od sebe činit nic než to, co vidí činit Otce. Co činí Otec, stejně činí i jeho Syn. Vždyť Otec miluje Syna a ukazuje mu všecko, co sám činí … Sám od sebe nemohu dělat nic; jak mi Bůh přikazuje, tak soudím, a můj soud je spravedlivý, neboť nehledám vůli svou, ale vůli toho, který mě poslal“ (Jan 5:19-20, 30).
Zní to jednoduše, že? Je to jednoduché – není to však snadné. Lidé se tě budou snažit přemluvit, abys dělal dobré věci, které pro tebe ale nemusí nutně být Boží prioritou. Můžeš strávit život děláním „dobrých věcí“ a nikdy se nedostat k těm „nejlepším“. Ježíš řekl: „dokonal jsem dílo, které jsi mi svěřil“ (viz Jan 17:4). Pokud ti Bůh tu práci nedal, neber ji. A pokud ti ji dal, nesnaž se ji dělat bez jeho pomoci.
V návodu na použití kyvadlových hodin jsou dva jednoduché pokyny. Za prvé, nenech je dojít do konce. A za druhé, nenatahuj je nadoraz. Proč Ježíš vstával před rozedněním, aby se modlil, a někdy se modlil celou noc? Aby se vyhnul vyčerpání nebo se příliš nepřetáhl! Bible říká: „Na Hospodina slož svoji starost, postará se o tebe a nedopustí, aby se kdy spravedlivý zhroutil“ (Žalm 55:23). On ale tvé starosti může nést pouze tehdy, když mu je dáš.