„Nalomenou třtinu nedolomí…“ Izajáš 42:3

Slyšel jsi někdy o Bostonské melasové tragédii? Dne 15. ledna 1919 praskl v přístavu v Bostonu ocelový kontejner s více než devíti milióny litrů horké tekuté melasy. Devět metrů vysoká vlna horkého „sirupu“ utopila lidi i koně, zničila budovy a rozdrtila nákladní auta, vagóny a automobily. Obrovská cisterna vysoká patnáct metrů s obvodem sedmdesáti tří metrů byla špatně zkonstruovaná. Firemní úředníci reagovali na stále prosakující praskliny tak, že nechali nádrž přetřít v barvě melasy. Jejich filozofie byla „sejde z očí, sejde z mysli“. Tito úředníci věděli, že cisterna je nebezpečná, nic proti tomu ale neudělali. Tragédie, popsaná jedním autorem jako „temný příliv“, zabila jedenadvacet lidí a dalších sto padesát zranila.
Z tohoto příběhu se lze naučit dvě věci. Za prvé, věnuj pozornost trhlinám ve svém charakteru. Co budeš dnes přehlížet, v tom se zítra můžeš utopit. Za druhé, bez ohledu na to, jak hodně jsi rozbitý, pokud se obrátíš k Bohu, on tě obnoví.
Izajáš řekl: „Nalomenou třtinu nedolomí…“ (Izajáš 42:3). Tato slova ilustrují jemnost a milost Boží, když se sklání, aby nás obnovil a scelil. Možná si myslíš, že je tvůj hřích příliš velký a ty jsi zašel příliš daleko. Ne. Bůh o sobě řekl: „… pomalý k hněvu, hojný v milosrdenství a věrnosti…“ (2. Mojžíšova 34:6, ČSP) „Jejich odvrácení uzdravím, rád si je zamiluji, neboť můj hněv se od nich odvrátil“ (Ozeáš 14:5). „Nesetrvává ve svém hněvu, neboť si oblíbil milosrdenství. Opět se nad námi slituje … Do mořských hlubin vhodíš všechny jejich hříchy…“ (Micheáš 7:18-19). Bůh ti dnes odpustí a obnoví tě.