„Mějte z toho jen radost, moji bratří, když na vás přicházejí rozličné zkoušky.“        Jakub 1:2

Když do našeho života a našich vztahů přijdou těžkosti, a ony nevyhnutelně přijdou, je snadné podlehnout dominovému efektu zoufalství. Nejprve jsme zklamaní nějakou událostí nebo vztahem. Potom, když problémy přetrvávají, upadáme do malomyslnosti a rezignujeme ze svých očekávání, že se věci změní. Nakonec, když cítíme, že s problémem, se kterým zápasíme, nedokážeme pohnout, jako poslednímu dílku domina podlehneme zoufalství. Cítíme bezmoc a beznaděj a nevíme, jak svou cestu vidět jasně. Místo abychom běželi svůj životní závod, připadáme si, jako bychom plavali v oceánu plném želé.
Když nerozumíme životním okolnostem, často omezujeme svá očekávání toho, kdo je Bůh a co může udělat. Myslíme si, že existuje jenom jedno dobré řešení – to, které chceme my! Místo toho potřebujeme důvěřovat svému nebeskému Otci, protože on může mít na mysli větší a lepší věci. Musíme se snažit vidět jeho práci v jakýchkoli zkouškách, které nám přijdou do cesty. Pamatuj, že Boží očekávání jsou větší než naše vlastní, a bez ohledu na to, jak bolestné se zkoušky v tu chvíli zdají, naši duši opravdově uspokojí jenom náš nebeský Otec a jeho záměry.
Jakub napsal: „Mějte z toho jen radost, moji bratří, když na vás přicházejí rozličné zkoušky. Vždyť víte, že osvědčí-li se v nich vaše víra, povede to k vytrvalosti. A vytrvalost ať je dovršena skutkem, abyste byli dokonalí a neporušení, prosti všech nedostatků“ (Jakub 1:2-4). Měj tuto pravdu na paměti a nepropadneš zoufalství.