„Vaše řeč ať je vždy laskavá, okořeněná solí…“ Koloským 4:6, ČSP

John Grisham, autor bestselerů, podle kterých byly natočeny filmové trháky, byl nazýván „rovným šípem, který si razí cestu podél velmi křivolaké cesty“. V jeho románech se často objevují pochybní právníci, zkorumpovaní politici a od boku střílející policisté – odvrácená strana světa bohatství a slušnosti. Naproti tomu jeho hrdinové jsou obvykle nevinní nebo to jsou děti jako například jedenáctiletý chlapec v románu Klient. Grisham říká, že by byl raději hodným chlapcem, než by se uchýlil k tomu, aby své knihy plnil sexem a krvavými scénami. Odmítá psát cokoli, co by urazilo nebo pohoršilo jeho matku nebo děti. V protikladu k tomu, co mu mnozí ve vydavatelském světě předpovídali, se mu jeho přístup velmi vyplatil. Jeho další kniha Firma byla vydána ve více než dvaceti miliónech výtisků. Dosud nejstaršímu fanouškovi, který mu napsal, je šestadevadesát, nejmladšímu deset let. Většina jeho čtenářů ho chválí za to, že vynechává ostré násilí, obscénnosti a vulgarity.
Bible říká: „Vaše řeč ať je vždy laskavá, okořeněná solí, abyste věděli, jak máte každému odpovědět“ (Koloským 4:6, ČSP). Všimni si slov „okořeněná solí“. Pavel tím chce jinými slovy říci, že naše řeč má být „vybraná“. Ježíš řekl: „Čím srdce přetéká, to ústa mluví. Dobrý člověk z dobrého pokladu srdce vynáší dobré; zlý člověk ze zlého pokladu vynáší zlé. Pravím vám, že z každého planého slova, jež lidé promluví, budou skládat účty v den soudu. Neboť podle svých slov budeš ospravedlněn a podle svých slov odsouzen“ (Matouš 12:34-37). Takže mluv „vybraně“.