Proč studovat Bibli? (2)

„… nejste ochotni slyšet.“ Židům 5:11

Pavel napsal: „… nejste ochotni slyšet. Za takovou dobu už byste měli být sami učiteli, a zatím opět potřebujete, aby vás někdo učil abecedě Boží řeči; potřebujete mléko, ne hutný pokrm. Každý, kdo potřebuje mléko, protože nepřivykl slovu spravedlnosti, je jako nemluvně. Hutný pokrm je pro vyspělé,

Proč studovat Bibli? (1)

„… jako novorozené děti mějte touhu jen po nefalšovaném duchovním mléku…“    1. Petrova 2:2

Každodenní studium Bible má zásadní význam pro tvůj duchovní růst. Profesor Howard Hendricks napsal: „Když naše děti vyrůstaly, vytvořili jsme na zadní straně dveří skříně graf růstu. Děti se dožadovaly, abychom změřili, jak už jsou velké, a zaznamenali to

Obnov svou bezúhonnost

„… jestliže jsem někoho ošidil, nahradím mu to…“ Lukáš 19:8

Zacheus zbohatl tím, že od lidí vybíral vyšší daně, než požadovali jeho římští nadřízení, a rozdíl shraboval do vlastní kapsy. Když se ale setkal s Ježíšem, řekl: „… jestliže jsem někoho ošidil, nahradím mu to čtyřnásobně“ (Lukáš 19:8). Ježíš na to odpověděl: „Dnes

Co tě rozptyluje?

„Napravo ani nalevo se neuchyluj…“ Přísloví 4:27

Mnozí selháváme nikoli pro nedostatek nadání, odhodlání nebo nadšení, ale kvůli rozptylování. Bůh řekl proroku Abakukovi: „Zapiš to vidění, zaznamenej je na tabulky, aby si je čtenář mohl snadno přečíst“ (Abakuk 2:2). Pokud nemáš jasně definovaný cíl a nedržíš ho stále před očima, nepoběžíš směrem, kterým

Obrať se k Bohu – nezklame tě

„V soužení jsem volal Hospodina, Hospodin mi odpověděl…“ Žalm 118:5

Ve věku šestadvaceti let založil Thomas vydavatelskou společnost a Národní sdružení gospelových sborů a chorálů v Americe. Pracoval s některými z největších zpěváků v dějinách gospelové hudby, například s Mahalií Jacksonovou. Jednou v noci, poté co zpíval posluchačům v Saint Louis, dostal telegram: