Modli se s důvěrou

„Máme v něho pevnou důvěru, že nás slyší, kdykoliv o něco požádáme…“        1. Janova 5:14

Někdy se modlíme modlitby „jen“. Říkáme: „Pane, prosím tě jen, abys mě chránil.“ Nebo: „Prosím tě jen, aby ses o mě postaral. Kdybys mi jen v téhle situaci pomohl, byl bych ti vděčný!“ To je, jako kdybychom říkali:

Uč se nesnadné cestě (4)

„… vlasy na hlavě mu začaly … dorůstat.“ Soudců 16:22

Bible o Samsonovi říká: „… vlasy na hlavě mu začaly … dorůstat“ (Soudců 16:22). Začal proces obnovy. Samson se kál. Bůh mu vrátil jeho sílu a Samson zakončil život inspirujícím hrdinským činem. Možná ti připadá, že vězíš v takové špíně, že tě Bůh

Uč se nesnadné cestě (3)

„… ten chlapec bude od mateřského života až do dne své smrti Boží zasvěcenec.“    Soudců 13:7

Pokud odmítáš brát Boha vážně, říkáš si o problémy. Anděl, který oznámil Samsonovo narození, řekl, že dítě „bude Boží zasvěcenec“. Tím naznačil, že se má věnovat naplňování Boží vůle. Samson však o svůj duchovní život nedbal. Modlil

Uč se nesnadné cestě (2)

„… kdyby tě lákali hříšníci, nepřivoluj!“ Přísloví 1:10

Volbou špatných přátel si říkáš o problémy. Kdosi moudře řekl: „Jestliže se chceš vznášet s orly, nemůžeš se popelit se slepicemi.“ Nakonec se staneš podobným lidem, s nimiž trávíš nejvíce času. Proto je tak důležité vybírat si přátele moudře. Žalmista řekl: „Blaze muži, který se

Uč se nesnadné cestě (1)

„Vždyť by mi nestačil čas, kdybych měl vypravovat o … Samsonovi…“ Židům 11:32

Samson měl neuvěřitelný potenciál, všechno ale zahodil. Proč? Z několika důvodů. Za prvé nezvládal svou impulzivnost. Byl fyzicky silný, ale morálně slabý. Záměrně ignoroval Boží zásady, takže se jeho život stal žalostným cyklem selhání. Nikdy se nepoučil, pořád opakoval stejné