„… zapomeneš na trápení, bude ve tvých vzpomínkách jak voda, která uplynula.“    Jób 11:16

Promluvme si o zbrzděném emočním vývoji. Pokud se ti nedostane pomoci v oblasti utrpěných emocionálních zranění, zjistíš, že si je „přehráváš“ jako z videozáznamu. Budeš s druhými zacházet tak, jak bylo zacházeno s tebou, a budeš v přítomnosti opakovat svou minulost. Může se tak stát, že ublížíš nejdůležitějším lidem svého života, možná dokonce ty vztahy zničíš, aniž bys věděl proč. Neúspěch vztahu budeš svádět na zvyky, názory, postoje a způsob chování svého partnera. Tak zůstaneš emocionálně zablokovaný a uvězněný v nezahojených, nerozpoznaných zdrojích své dysfunkce.
Máš tu co do činění s „emočním odpadem“ – lituješ minulých chyb, štvou tě křivdy a jiná zranění, která ukrýváš pod závoj hněvu, cynismu a samotářství. Nikdy nebudeš vědět, co máš nebo co skutečně potřebuješ, dokud se nezbavíš svého emočního odpadu. A jak to můžeš udělat?
Odpověď najdeš v Božím slově a Boží přítomnosti: „Jestliže teď napravíš své srdce a vztáhneš své ruce k Bohu, jestliže dáš ruce pryč od ničemností, nepřipustíš, aby ve tvém stanu přebývala podlost, tedy pozdvihneš tvář bez poskvrny, budeš jak odlitý z bronzu, nepocítíš bázně, zapomeneš na trápení, bude ve tvých vzpomínkách jak voda, která uplynula. Nadejde ti věk jasnější nad poledne, chmury obrátí se v jitro. Doufej, naděje ti kyne, pohleď, budeš uléhat v bezpečí. Budeš odpočívat a nikdo tě nevyděsí, získat tebe budou si přát mnozí…“ (Jób 11:13-19).