„Když podstupujete zkoušky, je to pro vaši výchovu…“ Židům 12:7, B21

Hebrejské slovo pro zkoušku pochází od slova, které znamená „na něco se pozorně zadívat, podívat se, vybrat si“. Rozluč se s představou, že Bůh nevidí, jak se s něčím pereš. Naopak, je v tom plně zaangažovaný! Vidí zítřejší potřeby, a proto využívá tvou dnešní situaci ke tvému zkoušení. Nemá snad k tomu oprávnění? On je hrnčíř, my jsme hlína. On je pastýř, a my ovce. On je zahradník, my ratolesti. On je učitel, a my studenti. Důvěřuj jeho výchově. Zvládneš ji. A pamatuj, že všechny zkoušky jsou jen dočasné. Mají omezené trvání. Bible říká: „Z toho se radujte, i když snad máte ještě nakrátko projít zármutkem rozmanitých zkoušek…“ (1. Petrova 1:6).
A ještě něco si zapamatuj: své zkušební období nemůžeš zkrátit, můžeš ho ale významně prodloužit, pokud budeš pyšný a budeš vzdorovat tomu, co tě chce Bůh naučit. On ti nebude bránit v takové volbě, také tě ale nebude chránit před jejími následky. Nebyl bys prvním studentem, který musel ve škole opakovat ročník, a nebyl bys ani posledním. Můžeš chodit v neděli do církve a mít pusu plnou Božího slova, a přitom odmítat principy pravdy a hledat snadné východisko. To ale nefunguje. „Rozumnost působí milost, ale cesta nevěrných je jejich záhubou“ (Přísloví 13:15, ČSP). Udělej to Božím způsobem, protože to je ta nejlepší cesta. Vždycky!