„Jónatan přilnul celou duší k Davidovi, zamiloval si ho jako sebe sama.“        1. Samuelova 18:1

Když zjistíš, že ne každý má s tebou nejlepší úmysly, zabolí to. Musíš se proto naučit být opatrnější a rozpoznávat, na jaké úrovni s lidmi komunikovat. Do tvého úzkého okruhu důvěry obvykle patří jen několik lidí. Proto musíš moudře zvažovat, koho tam pustíš.
Můžeme si to ilustrovat na přátelství Davida a Jónatana. David byl ve sporu s králem Saulem, otcem svého nejlepšího přítele Jónatana. Jónatan zachovával Davidova tajemství a chránil Davida za cenu vlastního života, i navzdory nespokojenosti vlastní rodiny. Nikdy se nesnažil povyšovat, nafukovat vlastní důležitost nebo režírovat vlastní postup na základě vztahu s Davidem. Jednoduše řečeno, byli „duševně spojení“.
Hodnota důvěrníka spočívá v jeho mlčení. Když je někdo drbna, automaticky se sám diskvalifikuje. Musíme být schopni spočinout v bezpečí takových vztahů, abychom se mohli důvěrně sdílet, sbírat informace a přijímat moudré rady. V opačném případě budeme sklízet důsledky toho, že nesprávní lidé toho o nás budou hodně vědět. Důvěrník nejen zachovává tajemství, ale také nezneužívá svěřené informace pro svůj vlastní prospěch. Má o nás opravdový zájem a nepředhazuje nám chyby minulosti. Neslyšíme od něj slova: „Já jsem ti to říkal.“ Takoví lidé zůstávají ve tvém životě dlouhou dobu a ty je musíš rozpoznat a mít v lásce.