„Ztratil bych srdce, kdybych nevěřil, že uvidím dobrotu Pána v zemi živých.“        Žalm 27:13, přel. z angl.

Když se rozhodneš vidět věci z Boží perspektivy, změní se i tvé pocity. Jediné, co tvé staré negativní pocity udržuje, je tvé myšlení. „… vždyť jak v duchu uvažuje, takový opravdu je“ (Přísloví 23:7, ČSP). Když začneš přemýšlet správným způsobem, půjde i tvůj život správným směrem. Nezapomeň ale, že jako ses nestal negativním přes noc, ani pozitivním se nestaneš na počkání. Jak tedy začít?
1) Nahraď své negativní myšlení myšlenkami, které jsou hodné pochvaly (viz Filipským 4:8). Jednej s destruktivními myšlenkami tak, jak by ses na pikniku vypořádal s mouchami – odežeň je. S trochou praxe a vytrvalosti to dokážeš. Můžeš si vybrat!
2) Pamatuj: Než se začneš zabývat budoucností, připomeň si Boží dobrotu v minulosti. Shakespeare řekl: „Ať den či noc ti neuplynou v dál, aniž bys vzpomněl si, co dobrého ti Pán tvůj dal.“ David řekl: „Ztratil bych srdce, kdybych nevěřil, že uvidím dobrotu Pána v zemi živých! Očekávej na Hospodina! Buď pevný a posilni své srdce“ (Žalm 27:13-14, přel. z angl.).
Nemáme více problémů než druzí, jen o nich častěji přemýšlíme. Zastav se a znovu si tu předchozí větu přečti! To, o čem přemýšlíš, určuje to, jak se budeš cítit. Pokud tomu nevěříš, zkus se rozzlobit, aniž bys měl předem vztek, nebo zkus být smutný, aniž bys měl předtím smutné myšlenky. Jestli chceš zažít nějaký pocit, musíš nejprve probudit myšlenku, která jej vyvolává. To jsou informace, které mění život. A změní i tvůj život, když podle nich budeš jednat!