„Netrapte se žádnou starostí…“ Filipským 4:6

Slovo „starost“ v tomto verši pochází z řeckého slova, které znamená „rozdělit mysl“. Dělání si starostí tě rozdělí napůl. Místo aby ses zabýval Božími zaslíbeními, zabýváš se svými problémy. Starosti jsou jako houpací křeslo – uvedou tě do pohybu, ale nikam tě nedovedou. Místo aby tě zbavily zítřejších problémů, okrádají tě o dnešní sílu – a ty si nemůžeš dovolit ztratit sílu. Jak si tedy můžeš přestat dělat starosti?
Bible na to má odpověď složenou ze dvou částí: Boží a lidské. Naše část zahrnuje modlitbu a vděčnost: „Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu“ (Filipským 4:6). Aby sis dělal méně starostí, musíš se více modlit a nezapomínat projevovat Bohu svou vděčnost. Jestli sis udělal čas, abys Bohu poděkoval za poslední věc, můžeš si k němu s důvěrou jít pro další.
A jaká je Boží část? Jestli dodržíš svou část, zažiješ Boží pokoj, který je mnohem úžasnější, než lidská mysl dokáže pochopit. „A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši“ (Filipským 4:7). Všimni si slov „pokoj Boží bude střežit“. Představ si pokojný stav mysli, jaký má Bůh! Myslíš, že Bůh bojuje s úzkostí? Nebo že lomí rukama a žádá anděly o prášek na uklidnění? Tvůj problém pro něho není větším problémem než větvička pro slona. Prožívá dokonalý pokoj, protože má dokonalou moc. A tento svůj pokoj ti nabízí. Když modlitbou a díkůvzdáním splníš svou část, bude tvá mysl přebývat v pokoji.