„Pak zůstal Jákob sám a tu s ním kdosi zápolil, dokud nevzešla jitřenka.“        1. Mojžíšova 32:25

Proč Bůh připouští, aby s ním někdo zápasil? Protože zápas vyžaduje úzký kontakt. Jákob chtěl být nezávislým člověkem, který řekl: „Nikoho nepotřebuji, poradím si sám.“
Jak dlouho s tebou Bůh bude zápasit? Jen po omezenou dobu. V Jákobově případě to bylo „dokud nevzešla jitřenka“. Bůh věděl, že kdyby se mu Jákob té noci nepodvolil, zbytek jeho života by byl ztracen. Je to lekce pro nás všechny. Už nic neodkládej, může ti docházet čas. Dříve než ztratíš svou počestnost, rodinu nebo budoucnost, zastav se a uvědom si, že Bůh ví věci, které ty nevíš. Ví, kdy nepřítel plánuje další útok, nebo kdy si tě začne nárokovat smrt. Když s tebou Bůh začne zápasit, chce tě přimět uvědomit si, že ti jde o život, že opomíjíš svou rodinu, nebo ti chce ukázat, že nejsi středem vesmíru. Možná tě chce povzbudit, abys neodcházel od nedokončeného díla, aby ses zapojil do služby v církvi, nebo abys investoval do svého manželství, místo abys utíkal. Bůh s tebou bude zápasit tak dlouho, dokud se nepřestaneš vymlouvat a nepostavíš se tváří v tvář pravdě. Nechce ti mazat med kolem pusy. Jedná na rovinu. Nenechá tě odejít s některými věcmi, které si táhneš z minulosti!
Samotný fakt, že Bůh je ochoten s tebou zápasit až do tvé kapitulace, znamená, že s tebou má velké plány. To, co zamýšlí, je ve skutečnosti větší než cokoli, na co bys kdy přišel nebo si dokázal představit. Proto s tebou zápasí.