„Když mluví lež, mluví, jak je mu vlastní…“ Jan 8:44, B21

Ježíš řekl o satanovi: „Když mluví lež, mluví, jak je mu vlastní…“ (Jan 8:44, B21). Satan nám lže třemi způsoby:
1) Pochybnosti. Jeho strategií je odradit tě, přimět tě, abys to vzdal a řekl: „K čemu to vlastně je. Nemá to cenu!“ Když si tohle řekneš, přistupuješ na jeho hru. Nedělej to! Bible říká: „… vlastními slovy jsi nyní svázán, lapen jsi tím, co jsi prohlásil!“ (Přísloví 6:2, B21). To, co říkáš, formuje tvou perspektivu a vytváří prostředí, v němž žiješ. Proto nikdy neříkej nic, co by satanovi dalo právo myslet si, že vyhrává.
2) Šok. Pokud satanovy útoky neočekáváš, polekají tě a pomyslíš si: „Tudy cesta nevede. Proč bych měl pořád bojovat stejné bitvy?“ Proč? Protože satan se bez boje nevzdává a jeho útoky jsou důkazem, že ještě nejsi na lopatkách.
3) Pocity. Satan se tě pokusí přesvědčit, že sis asi nezasloužil odpuštění. Namluví ti, že když odpuštění necítíš, tak ho nemáš. Nezapomeň ale, že on je lhář. V tomto poznání je tvé vítězství. Stůj na tom základu. Dílo tvého odpuštění bylo již dokonáno. Říká to Boží slovo, tak to musíš začít vyznávat i ty. Časem se tvé postavení posílí a upevní. Satan ti bude připomínat všechny věci, ze kterých tě Bůh již vysvobodil. Když se jimi začneš zabývat, zakusíš znovu některé emoce, které jsi v té situaci měl. Jeho strategií je vnutit ti pocit, že se vlastně nic nezměnilo. Nepřijímej to! Ježíš řekl: „Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými“ (Jan 8:31-32).