„Bůh dává některým … dar zůstat šťastně svobodnými.“        1. Korintským 7:7, přel. z angl.

Není nic špatného na tom být svobodný. Když potkáme krásnou ženu nebo pohledného muže, kteří nejsou v manželství, někdy si pomyslíme: „Co asi mají za problém?“ Žádný! Ve skutečnosti by ho naopak mohli mít, kdyby do manželství vstoupili. Je lepší zůstat svobodný, než vzít si nesprávného člověka.
Jeden muž si všiml, že jeho přítel nosí prsten na ukazováčku pravé ruky. Podivil se: „To je divné. To je tvůj snubní prsten?“ „Ano,“ odpověděl první. „A proč ho nosíš na špatném prstu, a navíc na špatné ruce?“ Jeho přítel odpověděl: „Protože jsem se oženil se špatnou ženou.“
Můžeme se tomu usmát, Bible ale učí, že život svobodného není jen dobrý život; je to život plný obdarování. Pavel napsal: „Přál bych si totiž, aby všichni lidé byli jako já; ale každý má od Boha svůj vlastní dar, jeden tak, druhý jinak“ (1. Korintským 7:7). Neznamená to, že kdo zůstává svobodný, je více duchovní než ten, kdo žije v manželství. Faktem však je, že někteří lidé mají od Pána povolání a obdarování zůstat svobodní. Pavel byl jedním z nich. Napsal: „Svobodným a vdovám pravím, že je pro ně lépe, když zůstanou tak jako já“ (1. Korintským 7:8). Pavel strávil celých sedm let své služby po vězeních, kde psal své epištoly. Jeho Bohem dané životní poslání ho předurčovalo ke svobodnému životu. Pointa je v tom, že nikdo by se neměl stydět nebo cítit trapně proto, že je svobodný.