„Přímé vede bezúhonnost, kdežto věrolomné zahubí pokřivenost.“ Přísloví 11:3

Poté, co čtyřicet let vedl izraelský národ, nedostal prorok Samuel ani důchod ani zlaté hodinky. Zato dostal něco mnohem cennějšího v podobě slov uznání: „Nevydíral jsi nás a nekřivdil jsi nám…“ (1. Samuelova 12:4). Vedl je, vyučoval a žehnal jim, ale ani jednou je nezneužil. Jak osvěžující! Jak pozoruhodné – zejména v dnešním světě podnikání a politiky.
C. S. Lewis řekl: „Zdá se, že vzdělání bez hodnot, ať je jakkoli užitečné, dělá z člověka jen chytřejšího ďábla.“ Než si tedy vytyčíš cíle, nastav si své hodnoty. Hodnoty jsou jako svodidla na dálnici – brání ti, abys sjel z vozovky do příkopu. Určují, jak daleko zajdeš v rozporuplných případech. Ukazují, na čem ti opravdu záleží a čeho si vážíš, jsou klíčem ke smysluplnému a účelnému životu.
Pro většinu z nás není problém nastavit si hodnoty, problémem je žít s nimi v souladu. Všichni si ceníme poctivosti, bezúhonnosti a odpuštění. Když se však ocitneme pod tlakem, opravdu se jich držíme, zejména pokud nás to něco stojí? Dodržování správných životních hodnot vždycky něco stojí. Na oplátku ale dostaneme možnost ve dne chodit s hlavou vztyčenou a v noci dobře spát. A možná stejně důležité je, že nám to umožní v klidu spočinout a zůstat sami sebou. Mentální daň z podvádění, lhaní a kradení je vysilující. Když se snažíš vzpomenout si na lži, které jsi někomu řekl minulý týden, abys na ně mohl dnešní lží navázat, může tě to doslova vyčerpat. Když žiješ bezúhonným životem, nemusíš se takovými věcmi vůbec zabývat!