„Spravedlnost … která nám byla připsána…“ Římanům 4:22-24, přel. z angl.

Abychom pochopili slovo „započítána“, poslouží nám obrázek finančních prostředků převáděných z jednoho účtu na druhý. Banky to dělají každý den.
Představ si, že jsi úplně bez prostředků a nejsi schopen splácet své dluhy. Pak někdo učiní ohromující skutek milosti, kdy převezme všechny tvé dluhy a zároveň převede na tvůj účet takovou „hojnost“, že už nikdy nebudeš muset pracovat. Právě to se stalo na kříži, když Bůh „připsal“ všechny tvé hříchy na Kristův účet a na tvůj účet „připsal“ veškerou jeho spravedlnost. Ohromující, že? Možná řekneš: „Nemohu ti dovolit, abys za mě platil všechny dluhy. Budu se alespoň snažit dokázat, že jsem hoden tvé milosti.“ Přesně to děláme, když „přidáváme“ ke Kristovu dokonalému dílu své dobré skutky.
Spasení je jako zdravá výživa s etiketou „bez umělých přísad“. Pavel napsal: „Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám ztotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti“ (2. Korintským 5:21). Ve stejném smyslu Bůh „učinil“, že Ježíš, který nikdy nezhřešil, „se stal“ hříchem a tebe, který jsi nikdy nebyl dostatečně spravedlivý, „učinil“ spravedlivým ve svých očích. Možná je ti divné, proč cítíš takovou vinu, když zhřešíš. To je správné! Když ale z tebe Kristus sňal veškerý tvůj hřích, odstranil i veškerou tvou vinu. To, co nyní cítíš, je vnitřní konflikt! Tvůj obnovený duch ti říká, že si nemůžeš dopřávat hříchu, protože už nejsi tím, kým jsi býval! Proč to Bůh zařídil takhle? Protože jakákoli spravedlnost, které bys byl schopen dosáhnout sám o sobě, by ani zdaleka nedosáhla kvality, kterou požaduje on. To je důvod k radosti: Bůh tě vidí oblečeného do Kristovy spravedlnosti, proto tě vždy miluje a přijímá.