„Jestliže budeš opravdově poslouchat Hospodina … a bedlivě dodržovat všechny jeho příkazy … vyvýší tě Hospodin…“    5. Mojžíšova 28:1

Mnohé Boží požehnání je spojeno s podmínkou, že: „… budeš … bedlivě dodržovat všechny jeho příkazy…“ (5. Mojžíšova 28:1). Když proměníš toto Boží slovo v čin, zakusíš jeho požehnání. Slepý Bartimaios zrovna žebral, když nedaleko procházel Ježíš. Vykřikl: „Pane, ať vidím!“ (Marek 10:51). Věděl, že Boží požehnání není automatické, ale že ho má na dosah.
V komiksu Peanuts cvičí Charlie Brown střelbu z luku. Kromě luku a šípu s sebou nosí i štětec a plechovku s barvou. Kam dopadne jeho šíp, tam kolem něj namaluje terč s desítkou. Když se ho Lucy zeptá, proč to dělá, odpoví: „Takhle vždycky zasáhnu cíl!“ Jeden spisovatel napsal: „Právě tak žijí někteří křesťané. Kamkoli dopadnou šípy jejich života, tvrdí, že to po celou dobu bylo jejich záměrem.“ Jak moc toužíš po Božím požehnání? Co pro to děláš? Touhy, které Bůh vložil do tvého ducha, a cíle, které stanovil ve svém Slově, se nenaplní automaticky, máš je ale na dosah. Proto:
1) Postav pevný základ tím, že budeš stavět na Božím slově.
2) Postupuj krok za krokem. Pavel tomu říká „chodit ve stopách víry“ (viz Římanům 4:12). Výsledky se nedostaví přes noc, ale přijdou a ty uvidíš odměnu své vytrvalosti.
3) Miř vysoko, očekávej od Boha to nejlepší a sám buď ochotný mu to nejlepší dát. Petr řekl: „Proto také vynaložte všecku snahu na to, abyste ke své víře připojili ctnost … poznání … zdrženlivost … trpělivost … zbožnost … bratrskou náklonnost a … lásku“ (2. Petrova 1:5-7).