Miluj děti za to, kým jsou

„Láska nikdy nezanikne.“ 1. Korintským 13:8

V populární písni Jima Reevese jsou slova: „Miluji tě pro sto tisíc důvodů, ale nade vše tě miluji, protože jsi.“ V té písni zaznívá velká pravda, zejména pokud jde o děti.Jeden křesťanský psycholog napsal: „Když se má narodit první dítě, rodiče se modlí, aby bylo zdravé a

Rozvíjej postoj vděčnosti

„Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží … pro vás.“ 1. Tesalonickým 5:18

V jedné věci je Boží slovo křišťálově jasné: Všichni jsme povoláni, abychom vzdávali díky. Kdo? Ty! Kdy? Za všech okolností! Proč? Protože je to Boží vůle pro tebe! V každé jiné věci ohledně Boží vůle se můžeš mýlit,

Vyhýbej se zrádné cestě

„Utíkej před mladickými žádostmi…“ 2. Timoteovi 2:22, ČSP

Bible nám představuje takovouto scénu: „‚Proto jsem ti vyšla vstříc a za úsvitu jsem tě hledala, až jsem tě našla. Prostřela jsem na své lehátko … pestrá egyptská prostěradla … Navoněla jsem své lůžko … skořicí. Pojď, opájejme se laskáním až do jitra, potěšme se

Buď spokojený se svým povoláním (2)

„Proto nám také … záleží na tom, abychom se mu líbili…“  2. Korintským 5:9, B21

Pavel napsal: „Proto nám také nadevše záleží na tom, abychom se mu líbili … Vždyť se všichni musíme ukázat před soudným stolcem Kristovým, aby každý dostal odplatu za to, co činil ve svém životě, ať dobré, či

Buď spokojený se svým povoláním (1)

„… jsou různé služby, ale tentýž Pán…“ 1. Korintským 12:5, B21

Jednou z největších chyb, kterou můžeš ve službě udělat, je porovnávat se s někým druhým. Ve skutečnosti, kdybyste byli identičtí, jeden z vás by mohl být zbytečný! Apoštol Pavel napsal: „… jsou různé služby, ale tentýž Pán…“ (1. Korintským 12:5, B21). Je