„… já Hospodin se mu dám poznat ve vidění…“ 4. Mojžíšova 12:6

Když Boha požádáš, dá ti vizi pro tvůj život. Umožní ti zahlédnout konečný cíl, dá ti nadšení pro jeho dosažení a krok za krokem tě k němu povede. Když jsou rodiče vyčerpaní nočním vstáváním, špatnými známkami, záchvaty pubertálního hněvu nebo zohýbanými blatníky auta a ty jim připomeneš, že je to jen dočasné období, praktikuješ vizionářské myšlení. Vize nejsou jenom pro pastory, politiky, obchodní magnáty nebo prezidenty – jsou určeny všem. Vizionářské myšlení ti rozšiřuje perspektivu. Je to, jako když zvětšíš obrázek; zvětšuje se nejen to, co vidíš, ale i to, o čem si myslíš, že to můžeš dokázat. Vizionářské myšlení vyžaduje tři věci:
1) Učit se. Buď si vědom toho, co znáš a umíš. Nikdy se s tím ale nespokoj. Buduj nové vztahy, čti nové knihy, uč se nové dovednosti. Staň se celoživotním studentem.
2) Naslouchat. Vyhledej ty, kdo mají odborné znalosti v oblastech, kde ty je nemáš. Spolupracuj s lidmi, kteří mohou dělat věci, které ty neumíš. Klaď otázky, které rozšíří tvé vědomosti a porozumění, a poté pozorně naslouchej a zaznamenávej, co slyšíš.
3) Dívat se. Je těžké vnímat celkový obraz, když jsi „uvnitř rámu“. Existuje i jiný svět mimo tvůj vlastni. Tak „vystup z rámu“ a začni se dívat očima druhých. Jestli chceš uspokojovat potřeby lidí, musíš nejprve zjistit, jak přemýšlejí. To vyžaduje pokoru, musíš se přestat starat jen o své věcí a snažit se porozumět pohledu druhých. Bible to říká takto: „… každý ať má na mysli to, co slouží druhým, ne jen jemu“ (Filipským 2:4).