„Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas…“ Kazatel 3:1

Chceš-li se naučit umění vyjednávat, pomáhá, když pochopíš, co se děje na obou stranách stolu. Lidé od tebe zřídkakdy koupí zboží ze stejného důvodu, z jakého ho prodáváš. Pokud dáš najevo, že máš větší zájem o zisk než o uspokojení jejich potřeb, neuspěješ. Při jednání je tedy třeba mít na paměti několik věcí:
1) Správný postoj. Nikdo nemá rád, když ho přehlížíš, k něčemu nutíš nebo na něj tlačíš.
2) Nesrovnatelné náklady. Existuje rozdíl, když jednáš o prodeji s někým, kdo si nákup může dovolit, a s někým, kdo obrací každou korunu a zvažuje, zda tvé zboží skutečně potřebuje. Pokud ti jde spíše o dlouhodobé zákazníky než o rychlý prodej, dodržuj zlaté pravidlo: „Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy ve všem jednejte s nimi…“ (Matouš 7:12).
3) Správné načasování. Šalomoun řekl: „… je čas hledat i čas ztrácet…“ (Kazatel 3:6). Ať už žádáš o povýšení, nebo se pokoušíš někomu něco prodat, je velmi důležité načasování. Když je někdo hladový, osamělý, rozzlobený, unavený, stresovaný nebo v krizi, riskuješ ztrátu, zatímco když počkáš na správný čas, je pravděpodobné, že uspěješ.
Skutečně se Bůh o takové věci zajímá? Ano. „Hospodin má poctivé míry i váhy, všechna závaží ve váčku pečlivě odměřil“ (Přísloví 16:11, B21). Jako následovník Krista chceš, aby obě strany odcházely s pocitem poctivého přístupu a rovného jednání.