„Bohatství a sláva pocházejí od tebe…“ 1. Paralipomenon 29:12

Chceš-li umět dobře vyjednávat, měl bys udělat tyto tři věci:
1) Promluv si s Bohem, než začneš mluvit s druhými. Zapoj ho do každého svého rozhodování. Bible říká: „Bohatství a sláva pocházejí od tebe, ty panuješ nade vším, máš v rukou moc a bohatýrskou sílu, vyvýšení a utvrzení všeho je v tvých rukou“ (1. Paralipomenon 29:12). „Komu Bůh dopřál bohatství a jmění a dovolil mu jich užívat, ať přijme svůj úděl a raduje se uprostřed svého pachtění – vždyť je to Boží dar“ (Kazatel 5:18, B21). Nemyslíš si, že pokud Bůh dokázal vyjednat cenu naší spásy na kříži, je také způsobilý ti pomoci úspěšně vyjednávat v podnikání i osobním životě?
2) Přemýšlej v dlouhodobém horizontu. Když někdo při obchodních jednáních s tebou pocítí, že se „spálil“, možná dokončíš prodej, ale ztratíš stálého zákazníka. Milionář Sam Walton řekl, že zřídka investoval do společnosti, kde byla návratnost kratší než osmnáct měsíců. Místo toho investoval do společností, které mohly být úspěšné i po deseti letech. Možná si dnes připadáš nenahraditelný, to ale nebude věčně. A pokud tlačíš na svého šéfa ohledně povýšení a hrozíš odchodem, může tvůj krátkodobý zisk vést k dlouhodobé ztrátě.
3) Nenech se do ničeho tlačit. Utíkej od prodejce, který trvá na tom, že „nyní je poslední příležitost toto zboží koupit“. Obecně se dá říct, že když se vrátíš za měsíc, většinou bude mít to zboží pořád na skladě! V mnoha případech platí, že on potřebuje tvůj nákup víc, než ty potřebuješ jeho zboží.
Tvůj názor si zaslouží být vyslyšený a respektovaný. Jen se ujisti, že je správný čas, správná atmosféra a že máš správný postoj.