Buď odolný (2)

„Ale v tom ve všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval.“ Římanům 8:37

Pokud dojdeš k závěru, že nejlepší časy už máš za sebou – tak máš. Jestli si myslíš, že jsou teprve před tebou – pak jsou. Když Leonard ztratil práci u velké a významné společnosti, měl obavy a deprese.

Buď odolný (1)

„… jsme sráženi k zemi, ale nejsme poraženi.“ 2. Korintským 4:9

Stejně jako stromy, které se ohýbají ve větru, odolní lidé nabývají sílu z protivenství, protože umějí dělat těchto pět věcí:1) Zůstávat ve spojení. Šalomoun řekl: „Lépe dvěma než jednomu … Upadne-li jeden, druh jej zvedne“ (Kazatel 4:9-10). Když Barbaře Smithové zabili syna,

Bůh chce, abys uspěl (4)

„Tehdy budeš mít na svých cestách úspěch a tehdy se ti bude dařit.“ Jozue 1:8, B21

V Písmu slovo „úspěch“ jednoduše znamená znát a konat Boží vůli pro svůj život. Tak jednoduché to je! Pro Jozua úspěch znamenal vstoupit do zaslíbené země, dobýt ji, žít tam a každý den si užívat všech jejích

Bůh chce, abys uspěl (3)

„Svěřuješ mu vládu nad dílem svých rukou, všechno pod nohy mu kladeš…“ Žalm 8:7

Jak můžeš vědět, že Bůh chce, abys v životě uspěl? Ze tří důvodů: 1) Protože tě stvořil. Bůh řekl: „Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby“ (1. Mojžíšova 1:26). Slova „obraz“ a „podoba“ jsou důležitá. Přemýšlej nad

Bůh chce, abys uspěl (2)

„Modlím se za tebe, milovaný, aby se ti ve všem dobře dařilo a abys byl zdráv – tak jako se dobře daří tvé duši.“    3. Janova 2

Ježíš řekl: „Vždyť co člověku prospěje, získá-li celý svět, ale své duši uškodí?“ (Marek 8:36, ČSP). A aby vysvětlil svůj postoj, vyprávěl příběh o bohatém muži,